چه حرفی بزنم، چه حرفی دارم که بزنم؟
به سیاست احتیاج است اما این سیاست کثیف و بیمار را چه کنیم؟
به یاد جمله امیرالمومنین می افتم که فرمود بخدا که معاویه فریبکار است وگرنه من از او با سیاست تر هستم.
خدایا ما را حفظ کن، در این دنیایی که از عشق تا سیاست همه آلوده به ریا و دروغ و تظاهر شده است.
منبع : پیاده نظام |سیاست آری یا نه
برچسب ها : سیاست